Kursy motorowodne

Patent Sternik Motorowodny
cena 800 zł (w tym egzamin i patent)  

Wymagania
1. Ukończony 14 rok życia
2. Zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego

Uprawnienia
1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
2. Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz  
    pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

*Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowodnych o mocy  
   silnika do 60 kW.

Licencja na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających
cena 600 zł (w tym egzamin i patent)

Wymagania
1. Ukończony 18 rok życia
2. Posiadanie patentu co najmniej sternika motorowodnego,
3. Zdanie egzaminu na licencję na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających
  
Uprawnienia
1. Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu narciarza wodnego
2. Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu innych obiektów pływających  
    służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych.